Ez a Házirend az kolozsvári Gyerekfesztivál területén tartózkodó látogatókra vonatkozik. A Házirend a kolozsvári Gyerekfesztivál teljes területére érvényes. A házirend célja, hogy meghatározza a látogatók jogait és kötelességeit a kolozsvári Gyerekfesztivállal kapcsolatosan.

A rendezvény helyszíne:  Kolozsvár, Romulus Vuia Falumúzeum, Törökvágás út, sz.n. (Parcul Etnografic Romulus Vuia, str. Tăietura Turcului, f.n.), oldalsó bejárat

A rendezvény időpontja: 2017. június 17-18., 10:00-22:00

A jegy megvásárlásával automatikusan minden látogató elfogadja a Kolozsvári Gyerekfesztivál házirendjét és működési szabályzatait!

Jelen házirend további egyoldalú módosításig érvényben marad – és mind a Kolozsvári Gyerekfesztivál honlapján (www.gyerekfesztival.ro), mind a Kolozsvári Gyerekfesztivál területén kifüggesztve megismerhető.

 

 1. A Kolozsvári Gyerekfesztivál területén szervezett rendezvényeket minden érdeklődő a mindenkor meghirdetett kereskedelmi és egyéb feltételek szerint látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. A Kolozsvári Gyerekfesztivál biztonsági okokból fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességet eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a Kolozsvári Gyerekfesztivált megteltnek minősítse. A Kolozsvári Gyerekfesztivál biztonsági okokból fenntartja magának a jogot, hogy teltház esetén újabb, rendezvényre érkező látogatókat, csak a Kolozsvári Gyerekfesztivált elhagyó látogatók számával megegyező mennyiségben engedjen be.
 2. A jegyek 2017. június 17-18.-a (szombat és vasárnap) 10:00 órától 20:00 óráig érvényesek.
 3. Az egyéni vagy családi jegyet belépéskor karszalagra cseréljük. A karszalagokat a fesztivál ideje alatt mindvégig a csuklón kell viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a falumúzeum területén folyamatosan ellenőrzik. A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült, átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen! A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük. Ha a papírkarszalag elszakad vagy megsérül, a biztonsági szolgálat embereit kell felkeresni, akik a főpénztárhoz kísérnek, ahol megkaphatod az új karszalagodat. Ha elszakadt vagy sérült karszalaggal elhagyja a fesztivál területét, nem garantáljuk, hogy a bejáratnál visszaengedik a fesztiválra, az ebből adódó kellemetlenségért pedig felelősséget nem vállalunk.
 4. Pénztártól való távozás után a jeggyel, fizetett illetve a visszaadott pénzösszeggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!
 5. A kolozsvári Gyerekfesztivál területén, a rendezvényen való részvételhez jegyet/bérletet mindenki köteles vásárolni nemtől, kortól, foglalkozástól és egyéb tényezőktől függetlenül (kivéve a 2 évnél fiatalabb gyermek szülői felügyelettel).
 6. Érvényes jegy nélkül a kolozsvári Gyerekfesztivál területén tartózkodókat a személyzet eltávolíthatja.
 7. A kolozsvári Gyerekfesztivál a működési rend betartása érdekében személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe.
 8. A résztvevők biztonságának megőrzése érdekében a személy- és vagyonőrök jogosultak a kolozsvári Gyerekfesztivál bejáratánál és egész területén meghatározott személyek eltávolítására, belépésük megakadályozására. Amennyiben szükségesnek ítélik, jogosultak a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. A személy- és vagyonőr jogosult a rendes működés, illetve a rendezvények megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a birtokában lévő, bűncselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni. Az elkobzott tárgyak megőrzésre kerülnek, de személyenként nem tudjuk nyilvántartani őket. Amennyiben az elkobzott tárgyak legálisak, kilépéskor visszakaphatóak.
 9. A kolozsvári Gyerekfesztivál területéről eltávolítható az a személy, aki más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít.
 10. A Kolozsvári Gyerekfesztivál területe magánterület, így a területéről az arra indokot adók kizárhatóak, eltávolíthatók (ittas, tudatmódosító szer hatása alatt álló, rendbontó, másokat zavaró illetve veszélyeztető egyének stb.)
 11. A kolozsvári Gyerekfesztivál, illetve a kolozsvári Romulus Vuia falumúzeum tulajdonát rongáló illetve eltulajdonító személyt a kolozsvári Gyerekfesztivál területéről az üzemeltető munkatársai, vagy megbízottai kizárhatják, illetve a kár mértékétől függetlenül rendőrségi feljelentést tehetnek!
 12. A Kolozsvári Gyerekfesztivál területére belépni, onnan eltávozni csak a hivatalos bejáratokon keresztül lehet.
 13. Akit a fentiek alapján a Kolozsvári Gyerekfesztivál területéről neki felróható okból eltávolítottak, a jegy/bérlet árát nem igényelheti vissza.
 14. A Kolozsvári Gyerekfesztivál fesztivált mindenki saját felelősségére látogathatja.
 15. Alkoholos, kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy bódult személyek a Kolozsvári Gyerekfesztivál területére nem léphetnek be. A Kolozsvári Gyerekfesztivál területén kábítószer, egyéb bódulatot okozó anyag fogyasztása és értékesítése Tilos!
 16. Az érdeklődők zavartalan művelődését és szórakozását, a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden látogató.
 17. A Gyerekfesztivál területére járművel behajtani tilos (kivéve a külön engedéllyel rendelkezőknek).
 18. Autóval csak és kizárólag a Gyerekfesztivál területén kívül lehet parkolni. A kolozsvári Gyerekfesztivál területére kerékpár behozására van lehetőség.
 19. Szeszes itallal és dohányáruval 18 év alatti személy nem szolgálható ki. Ennek érvényre jutása érdekében a pultoknál való kiszolgálás során az életkor hitelt érdemlő, okmánnyal történő igazolására hívható fel a vendég.
 20. A Kolozsvári Gyerekfesztivál területére semmilyen mennyiségben nem hozható be szeszes ital, élelmiszert pedig kereskedelmi mennyiségben nem lehet behozni. Tilos továbbá tűz- és robbanásveszélyes anyagok Távozáskor ezeket kérésre visszaadják.
 21. DOHÁNYOZNI A GYEREKFESZTIVÁL TERÜLETÉN SZIGORÚAN TILOS!
 22. A kolozsvári Gyerekfesztivál területére látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által.
 23. A kolozsvári Gyerekfesztivál területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi- vagy reklámtevékenységet folytatni.
 24. Kérjük, fokozottan vigyázzon a természeti értékekre, és ne szemeteljen! Megköszönjük, hogy a szelektív hulladéktárolókat használják!
 25. A kolozsvári Gyerekfesztivál területére történt belépéssel a látogató elfogadja, hogy amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen ő is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem lép fel az üzemeltetővel, a készítőkkel, s a jogszerű felhasználókkal szemben.
 26. A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. Kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők írásos belegyezésével lehet készíteni, fényképezni szabad. A Látogató jogosult a rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt  telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A kolozsvári Gyerekfesztivál kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
 27. A kolozsvári Gyerekfesztivál munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
 28. A Kolozsvári Gyerekfesztivál szervezői fenntartják a programváltoztatás jogát. A program esetleges változása miatt, a bérlet vagy a napijegy ára nem igényelhető vissza a pénztártól való távozás után.
 29. A Kolozsvári Gyerekfesztivál szervezői nem vállalnak felelősséget az olyan programváltozásokért, melyek az előadók hibáiból vagy baleseteiből fakadnak!
 30. A fesztivállal, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival, ötleteivel az Információs pontok munkatársaihoz fordulhat, vagy írásban jelezheti ezeket az „örömfalon” illetve a „panaszfalon”. A térképen találja a helyüket! Előzetes gondolatokat, észrevételeket az info@gyerekfesztival.ro e-mail címre várunk, melyet előre köszönünk!
 31. Amennyiben elveszett valamije, akkor azt keresse az Info pontoknál, és ha talál valamit, akkor azt is ide adja le, vagy kérje a biztonsági szolgálat embereinek segítségét. Köszönjük!
 32. Esőnap nincs, a fesztivál rossz időjárási körülmények között is megtartásra kerül!

 

Köszönjük, hogy betartja a szabályokat! Jó szórakozást kívánunk!

Megosztom!